Prace remontowe w kościele

 1. Bóg zapłać wszystkim Parafianom za składane ofiary na tacę i na remont kościoła.
 2. W ostatnich dniach dokończyliśmy remont schodów i podjazdu do salek i zakrystii od strony północnej kościoła (od plebanii).
 3. Nadal trwają prace remontowe prawej część schodów wejściowych od strony ul. Wyszyńskiego. Prace te obejmują jeszcze: wymurowanie szarą cegłą murków i ich wyizolowanie, następnie nałożenie granitu na schodach oraz wykonanie i zamontowanie balustrady (poręczy). W tym roku mamy zamiar dokończyć remont prawej wschodniej strony schodów.
 4. W następnej kolejności trzeba będzie dokonać remontu lewej strony biegu schodowego od strony basenu polegające na: zdjęciu granitu, oczyszczeniu go, zbiciu grubej warstwy suchego betonu do konstrukcji nośnej tak, aby nałożyć izolację przeciw wilgociową tzw. izolację ciężką i na nowo wykonać obudowę schodów granitem.
 5. Przed nami następujące prace:
 6. zadaszenie schodów dla bezpieczeństwa wiernych szczególnie w okresie jesienno – zimowym oraz przed niszczeniem schodów przez warunki atmosferyczne.
 7. należy wykonać izolację poziomą i pionową fundamentów tzw. iniekcję;
 8. dla wszystkich uczestników liturgicznych w okresie jesienno – zimowym ważna jest temperatura wewnątrz świątyni, dlatego należy wyeliminować wszystkie straty ciepła: potrzebna jest dalsza wymiana okien i izolacja termiczna stropu podwieszonego;
 9. należy wykonać remont bocznych schodów zewnętrznych (m. in. do kaplicy Naj. Serca Pana Jezusa) z wykonaniem pochylni dla niepełnosprawnych i wózków z dziećmi
 10. wymagana jest praca remontowa wieży kościoła oraz zabezpieczenie tynków elewacyjnych całego kościoła,
 11. Wymiana Okien nad schodami wejściowymi została przyspieszona ze względu na remont schodów i planu zadaszenia schodów, tak aby w trakcie wymiany okien nie zniszczyć wyremontowanych i zadaszonych schodów.
 12. Tak jak wszyscy doświadczamy wzrosły ceny energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego do ogrzewania zarówno kościoła jak i plebanii.  W zeszłym roku zostały zamontowane baterie słoneczne w celu produkcji prądu na dachu plebanii. Zamierzamy kontynuowanie rozbudowy tej instalacji w celu zmniejszenia kosztów nośników energii z zewnątrz. Ta modernizacja jest wynikiem rozmów w grupie rady gospodarczej.
 13. W związku z prowadzonymi remontami będę zwracał się do Parafian o ofiary na pokrycie kosztów prac remontowych. W następną niedzielę taca będzie przeznaczona na prowadzone remonty. Można także składać ofiary na konto parafialne z dopiskiem darowizna  na cele kultu religijnego. Darowiznę można odliczyć od podatku w rocznym zeznaniu podatkowym. Bóg zapłać za wszelkie ofiary.
 14. Pragnę nadmienić, że parafia płacić podatek od wszystkich mieszkańców przynależących terytorialnie (czy wierzący, czy nie wierzący) oraz podatek od nieruchomości.

Bogu niech będą dzięki za wszelkie prace dokonane. Dziękuję grupie osób doradzających w poszukiwaniu dobrych rozwiązań.