Ruch Rodzin Nazaretańskich

Wspólnota „Ruch Rodzin Nazaretańskich” powstała na początku lat 90-tych. Jej inicjatorem był Ks. Andrzej Kopczyński, który przekazywał pierwsze treści i zapoznawał z ideą kierownictwa duchowego, organizując wyjazdowe rekolekcje i dni skupienia.

Obecnie aktywny udział w cotygodniowych spotkaniach bierze ok. 10 osób dorosłych. Duchowość Ruchu można określić jednym słowem “Zawierzenie“. Zawierzając się Maryi i wprowadzając Ją w codzienne życie, poddajemy się całkowicie działaniu Boga.

W sposób szczególny akcentowane jest znaczenie nieustannego pogłębiania życia sakramentalnego zwłaszcza pełnego otwarcia się na dar Eucharystii. Podkreśla się potrzebę częstej adoracji Najświętszego Sakramentu i medytacji Słowa Bożego.