Schola

Schola w parafii św. Antoniego z Padwy w Mińsku Mazowieckim istnieje już od blisko dwudziestu lat. Jej członkowie wywodzą się głównie z młodzieżowych grup modlitewnych. Tworzą ją studenci i osoby pracujące, z których część pozakładała już rodziny. Celem naszej grupy jest wspólna formacja oraz ubogacanie liturgii w naszej parafii poprzez śpiew z troską o zachowanie przepisów litrugicznych. Obecnie opiekunem Scholi jest ks. Jarosław. Przed uroczystościami oraz innymi ważnymi wydarzeniami w naszej parafii spotykamy się dodatkowo na próbach śpiewu.

Jako Schola bierzemy aktywny udział w liturgii poprzez śpiew co tydzień w niedzielę na Mszy Świętej o godzinie 18.00. Bierzemy także czynny udział w prowadzeniu nabożeństw (m.in. różańca, drogi krzyżowej, adoracji Najświętszego Sakramentu). Od 2010 r. włączamy się w przygotowywanie uroczystej oprawy muzycznej z okazji ważnych dla parafii wydarzeń oraz w najważniejsze uroczystości i święta roku liturgicznego, szczególnie w czasie Triduum Paschalnego. Wykonujemy zarówno pieśni jednogłosowe z akompaniamentem gitary klasycznej, jak i chorały oraz utwory wielogłosowe, śpiewane a capella lub wykonywane wspólnie z organistą z naszej parafii. Staramy się czerpać z bogatej tradycji muzycznej Kościoła, ale sięgamy również po nowsze opracowania m.in. dominikańskie. W grudniu 2012 roku, w wigilię Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny po raz pierwszy wykonaliśmy Akatyst ku czci Bogurodzicy – hymn maryjny charakterystyczny dla liturgii Wschodu. Nabożeństwo to wpisało się na stałe w rok liturgiczny naszej parafii.

Ponadto od wielu lat odpowiadamy za przygotowanie wystroju Grobu. Część osób należących do Scholi aktywnie uczestniczy w pracy służb pielgrzymkowych Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej.