Małżeństwo

PODSTAWOWE DOKUMENTY WYMAGANE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

  1. Zaświadczenie o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego potrzebne do tzw. ślubu konkordatowego. (ten dokument jest ważny tylko przez sześć miesięcy od daty wydania; dzień ślubu musi poprzedzać ostatni dzień ważności tego dokumentu);
  2. Odpis Aktu Chrztu do Sakramentu Małżeństwa z parafii miejsca chrztu (jeśli chrzest był udzielany w parafii realizacji formalności ślubnych tylko informujemy o tym księdza); (ten dokument jest ważny tylko przez sześć miesięcy od daty wydania; dzień ślubu musi poprzedzać ostatni dzień ważności tego dokumentu);
  3. Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego (lub że ten kurs trwa);
  4. Zaświadczenie o ukończeniu nauk z Poradni Życia Rodzinnego działającej przy parafii w naszej diecezji (lub że te nauki trwają);
  5. Dowody osobiste;
  6. Świadectwa katechizacji narzeczonych (czyli przeważnie ostatnie świadectwo szkolne z oceną z religii);
  7. Ewentualnie inne (zależnie od sytuacji).

Z Bożym błogosławieństwem
Duszpasterstwo Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Antoniego w Mińsku Mazowieckim