Akcja Katolicka

Parafialne stowarzyszenie Akcji  Katolickiej zostało założone 23 maja 1999 roku i na chwilę obecną liczy 30 osób. Zadaniem członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowiska, zwłaszcza związane z miejscem pracy, w których słowem i czynem  świadczą o Chrystusie.

 Akcja Katolicka jest narzędziem nowej ewangelizacji, szkołą miłości, jedności, siły i pokory, której członkowie uczą się podobnie myśleć i wspólnie działać, pamiętając słowa Jezusa: ,,Gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w imię Moje, tam Ja jestem pośród nich”.

Podczas swoich spotkań formacyjnych, które odbywają się w każdy trzeci czwartek miesiąca, jej uczestnicy dążą do pełniejszego poznania ewangelicznych prawd wiary, ich rozumienia i realizowania w codziennym życiu. Z pomocą przychodzi Słowo Boże, które wspólnie rozważają i wieńczą modlitwą.

W ramach swoich zadań formacyjnych Akcja Katolicka bierze czynny udział w życiu parafii i odpowiedzialna jest za: dekorację Ciemnicy, jednego z 4 ołtarzy na Boże Ciało, przygotowanie rozważań nabożeństw Drogi Krzyżowej i Różańca Świętego.  Dla swoich członków oraz parafian organizuje pielgrzymki i wyjazdy na dni skupienia. Zaś dla najuboższych rodzin w kraju i na Litwie  przygotowuje świąteczne paczki.