Chrzest

Sakrament Chrztu – terminy

Sakrament Chrztu dzieci w naszej parafii udzielany jest w drugie, trzecie, czwarte i piąte niedziele miesiąca podczas Mszy świętej o godzinie 12.30.

W pierwsze niedziele miesiąca nie sprawujemy sakramentu Chrztu ze względu na Pierwszoniedzielną Adorację Najświętszego Sakramentu i Pierwszoniedzielną Procesję Eucharystyczną.

Dokumenty potrzebne przy prośbie rodziców o sakrament chrztu dla dziecka w Kościele Rzymskokatolickim:

1. Akt urodzenia dziecka (dokument z USC, oryginał, tylko do wglądu);

2. Akt sakramentu małżeństwa rodziców dziecka (akt ślubu kościelnego, a nie cywilnego, oryginał, tylko do wglądu); (punkt nr 2 nie dotyczy rodziców trwających w związkach niesakramentalnych);

3. Dane chrzestnych/chrzestnego (imię / imiona, nazwisko, wiek, wyznanie i aktualny adres zamieszkania);

4. Zaświadczenia dla chrzestnych/chrzestnego z parafii miejsca ich zamieszkania (nie zameldowania);

5. Potwierdzenie Spowiedzi Sakramentalnej przed chrztem dziecka rodziców i chrzestnych; (rodzice trwający w związkach niesakramentalnych nie przystępują do spowiedzi przed chrztem dziecka);

6. dotyczy rodzin mieszkających poza parafią chrztu: Zgoda na chrzest z parafii miejsca zamieszkania (nie zameldowania) rodziców dziecka.

7. Ewentualnie inne (zależnie od sytuacji).

         Uwagi:

1. Dokumenty przynosimy do kancelarii parafialnej w tygodniu poprzedzającym dzień chrztu dziecka (może przyjść tylko jedna osoba: ojciec lub matka dziecka; można przyjść z dzieckiem w wózku, nosidełku, itp.);

2. Zaświadczenia dla chrzestnych (punkt nr 4) i potwierdzenie Spowiedzi Sakramentalnej (punkt nr 5) można dostarczyć w dniu chrztu, tuż przed samym obrzędem Chrzty świętego.

Konferencje Przedchrzcielne

Ze względu na szerzącą się zarazę SARS-CoV-2 Konferencje Przedchrzcielne są zawieszone (nie odbywają się) do odwołania.