Życzenia dla naszych Kapłanów

Czcigodny Księże Proboszczu, Drodzy Kapłani,

Bez Księdza, męka i śmierć Jezusa Chrystusa nie byłaby nam tak dostępna, jak za Jego pośrednictwem.
To Ksiądz kontynuuje na ziemi dzieło zbawienia Naszego Pana, dzieło Apostołów i nie jest kapłanem dla siebie, jest nim dla wiernych.
Kapłan odpowiadając na powołanie Chrystusa wyraża zgodę by służyć Bogu i ludziom.
I rzeczywiście jego posługa towarzyszy człowiekowi od narodzin aż do śmierci. A właściwie także po śmierci. Przecież ileż razy Kapłan odprawia msze Święte w intencji zmarłych, ileż razy modli się za nich.
Dlatego dziś w dniu ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa chcemy Wam Drodzy Księża podziękować za obecność wśród nas i dla nas, za to że przewodzicie nam w drodze do Nieba.
Życzymy obfitych darów Ducha Świętego, które umocnią Wasze powołanie, abyście zawsze pozostali wierni Chrystusowi.
Zapewniamy, że w naszych codziennych modlitwach, szczególnie Róż Różańcowych, polecamy Was Bogu i opiece Matki Najświętszej, Tej która pragnie doprowadzić wszystkich do chwały Swojego Syna.

Bóg zapłać Drodzy Kapłani za Waszą posługę.

Polecajmy wszyscy w modlitwie Panu Bogu i Matce Najświętszej naszych Kapłanów….
Zdrowaś Maryjo….
Królowo Apostołów – módl się za nami.