Zmarł ksiądz infułat Jan Byrski

Kuria Biskupia Warszawsko-Praska zawiadamia:

We wtorek, 11 maja 2021 roku, w godzinach nocnych, ok. godz. 1.00, w Domu Księży Emerytów w Otwocku, w wieku 79 lat, w 53. roku kapłaństwa zmarł ś. † p. ks. inf. Jan Byrski pierwszy proboszcz Parafii św. Antoniego z Padwy w Mińsku Mazowieckim, mieszkaniec Domu Księży Emerytów w Otwocku.

Ksiądz infułat Jan Byrski urodził się 29 stycznia 1942 roku w Starej Wsi. Pochodził z Parafii Świętej Trójcy w Belsku Dużym (AW).

Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego 9 czerwca 1968 roku.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Lesznie k. Błonia (1968-1969; AW), NMW Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym (1969-1970; AW), Narodzenia NMP w Mińsku Mazowieckim (1970-1973), MB Różańcowej na Bródnie (1973-1974), Świętej Rodziny na Zaciszu (!974-1978), św. Jakuba Apostoła na Ochocie (1978-1984).

1 października 1984 roku został mianowany administratorem, a 25 grudnia tegoż roku proboszczem Parafii św. Antoniego z Padwy w Mińsku Mazowieckim. Pracował w tej wspólnocie ponad 32 lata. Organizował, budował i tworzył tę parafię od podstaw we wszystkich jej wymiarach: administracyjnym, materialnym, społecznym, duchowym. Budowniczy kościoła i plebanii. 30 czerwca 2017 roku zakończył posługę proboszcza, przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Otwocku.

W strukturach Diecezji Warszawsko-Praskiej był z nominacji biskupiej członkiem Rady Kapłańskiej (1992-2005), pierwszym dziekanem nowo powstałego dekanatu Mińsk Mazowiecki – św. Antoniego (1993-2017), członkiem Kolegium Konsultorów (2005-2009).

Kolejni biskupi doceniali jego zaangażowanie i pracę. Kardynał Józef Glemp odznaczył go przywilejem rokiety i mantoletu 24 grudnia 1990 roku; biskup Kazimierz Romaniuk powołał go w skład Kapituły Katedralnej jako kanonika honorowego 24 grudnia 1992 roku, a następnie podniósł do godności kanonika gremialnego 24 grudnia 2001 roku; do godności prałata Kapituły Katedralnej podniósł go 24 grudnia 2007 roku abp Sławoj Leszek Głódź. Stolica Apostolska na wniosek bp. Kazimierza Romaniuka nadała mu tytuł prałata honorowego Jego Świątobliwości 15 grudnia 1994 roku a na wniosek abp. Sławoja Leszka Głódzia 26 lipca 2007 został mianowany Protonatariuszem Apostolskim (Infułatem).

9 października 2018 roku Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył Księdza Infułata Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta.

Odszedł Kapłan nie tylko wielce zasłużony dla społeczności Mińska Mazowieckiego, będący jego legendą, gorliwy duszpasterz, zapobiegliwy gospodarz. Przez wszystkie lata pracy Księdza Infułata współpracę z nim wysoko cenili sobie włodarze Miasta, Gminy i Powiatu Mińsk Mazowiecki.

Odszedł człowiek kochany za życzliwość, wrażliwość, serce, zwykłą codzienną dobroć, świadectwo pobożności, serdecznej, ufnej wiary. Kapłan maryjny, zawierzający siebie i swoją posługę Matce Bożej, krzewiący cześć dla Matki Zbawiciela.

Leżał mu na sercu rozkwit parafii w wymiarze duchowym; szczególnie ukierunkowany na dzieci i młodzież; działalność ruchów, wspólnot, organizacja spotkań, wyjazdy parafialne – wszystko to albo sam chętnie podejmował, albo otwartym sercem przyjmował, dawał szansę pracy, towarzyszył. Zwracał uwagę na oprawę liturgiczną, godność Eucharystii – śpiew, służba ministrantów, posługa Słowa Bożego były dla niego elementem wymagającym istotnej uwagi. Szczególną troską otaczał także seniorów. Kochał góry w które wyjeżdżał, na ile pozwalało zdrowie, chętnie poświęcał swój czas wolny także roślinom, które z upodobaniem pielęgnował.

Śp. ks. inf. Jan Byrski to także wychowawca wielu pokoleń młodych kapłanów – kolejni biskupi kierowali do Mińska Mazowieckiego, pod jego skrzydła, wielu neoprezbiterów, kapłanów młodych stażem, by od niego uczyli się sprawdzonej pracy duszpasterskiej.

Oddzielną dziedziną jego ogromnej troski i zaangażowania było tworzenie struktury duszpasterskiej na płaszczyźnie dekanalnej. Ksiądz Infułat inspirował powstanie, pozyskiwał grunty, pomagał materialnie w budowie licznych nowych ośrodków parafialnych. Z Parafii św. Antoniego z Padwy jako z parafii-matki zostały wydzielone parafie: Zwiastowania Pańskiego w Zamieniu (1990), bł. Honorata Koźmińskiego w Chrośli (1993), Miłosierdzia Bożego w Żukowie (1994), św. Jana Chrzciciela w Mińsku Mazowieckim (1998), św. Józefa w Choszczówce Stojeckiej (2007), MB Jasnogórskiej w Królewcu (2007).

Dobry Jezu, okaż Księdzu Janowi swoje miłosierdzie!