Uroczystości pogrzebowe śp. ks. infułata Jana Byrskiego – Podziękowania

  1. 11 maja zmarł śp. ks. Infułat Jan Byrski pierwszy Proboszcz naszej parafii św. Antoniego w Mińsku Mazowieckim. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 14 maja w naszej świątyni, którą wybudował i wyposażył wraz z Parafianami ks. Jan Byrski i budował Wspólnotę Parafialną poprzez modlitwę i życie sakramentalne. Składamy Bogu dziękczynienie za wszelkie dobro, które Bóg uczynił przez posługę ks. Infułata Jana Byrskiego i powierzamy całe Jego życie w ręce Miłosiernego Boga.
  2. Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania pogrzebu, otaczali
    i otaczają modlitwą śp. Jana Byrskiego: parafianom zaangażowanym w pomoc ks. Infułatowi w czasie jego pobytu w Domu Księży Emerytów w Otwocku – podziękowania te składamy na ręce: p. Emilii, Leszkowie i Elżbiecie Kozłowskim i p. Waldemarowi Komodzie,
    p. Zbigniewowi Grzesiakowi, Kołom Różańcowym, osobom współorganizującym pielgrzymki do sanktuariów  wraz z księdzem Janem, kapłanom miejscowym ks. Henrykowi, ks, Jarosławowi, ks. Łukaszowi, ks. Kamilowi i księżom gościom, Siostrom Loretankom, służbie liturgicznej, scholii, p. Adamowi  Organiście, s. Dianie, p. Kościelnym Januszowi, Jerzemu, Bogdanowi, Ochotniczej Straży Pożarnej w Stojadłach, Policji, Straży Miejskiej,  Służbie Porządkowej naszej parafii, Zakładowi Pogrzebowemu Białkowski, Pocztom Sztandarowym: z Urzędu Miasta, Stowarzyszenia 7 Pułku Ułanów Lubelskich i ze Szkół Podstawowych i Liceum, osobom wygłaszającą mowę okolicznościową w imieniu parafii: p. Zofii Gajowniczek, p. Marcinowi Zagórskiemu, p. Danielowi Milewskiemu, p. Zbigniewowi Grzesiakowi, p. Tomaszowi Ciechańskiemu, S. Anicecie (Loretance), ks. Marianowi Sobieszkowi,  oraz Wszystkim uczestniczącym w Jego pogrzebie. Ofiary składane na tacę w czasie Mszy pogrzebowej o godz. 15.00 są przeznaczone na Dom Dziennego Pobytu Caritas przy ul. Granicznej, który powstawał z inicjatywy ks. Infułata Jana.
  3. Masza św. gregoriańska za ks. inf. Jana Byrskiego – z ofiar złożonych na tacę podczas Mszy żałobnej o godz. 13.00 – rozpocznie się w dzisiejszą niedzielę o godz. 12.30 i trwać będzie do 14 czerwca: w każdą niedzielę o godz. 12.30 a w dni powszednie o 7.00.