Ogłoszenia parafialne 20.06.2021 r.

 • Składamy serdeczne Bóg zapłać osobom z Kół Różańcowych i pozostałym parafianom za modlitwę podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w dniu odpustu parafialnego i rozprowadzanie chlebków św. Antoniego. Dziękujemy również za złożone ofiary – w całości przekazane na cel charytatywny. Dziękujemy rodzinie państwa Gromulskich za ofiarowanie chleba.
 • Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe: dzisiaj o godzinie 17:00 a w ciągu tygodnia po Mszy Świętej wieczornej.
 • Msza Święta i spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania odbędzie się w piątek, 25. czerwca, o godzinie 16:30 w górnym kościele.
 • Zapraszamy lektorów, ministrantów i członków Ruchu Światło – Życie na Mszę Świętą na zakończenie roku formacyjnego. Po Mszy odbędą się spotkania tych grup ze swoimi opiekunami.
 • W czwartek, 24. czerwca, przypada uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela – patrona naszego miasta. W parafii pw. świętego Jana Chrzciciela przypada odpust. Uroczystą Mszę Świętą w intencji miasta i parafii odprawi o godzinie 18:30 ksiądz biskup Romuald Kamiński w koncelebrze z proboszczami mińskich parafii.
 • Oktet wokalny Manufaktura Dźwięku serdecznie zaprasza na koncert muzyki sakralnej „Pater noster”, który odbędzie się w naszej parafii 27. czerwca o godzinie 19:00 w dolnym kościele.
 • W lipcu i sierpniu nie będzie Mszy Świętych w soboty o godzinie 19:15, w niedziele o godzinie 9:00 i 16:00, a w tygodniu o godzinie 8:30.
 • Od 21. do 25. czerwca, o godzinie 19:30 będziemy sprawowali Msze Święte na zakończenie roku szkolnego. Zapraszamy według następującego porządku:
  21. czerwca – szkoła nr 1
  22. czerwca – szkoła nr 5
  23. czerwca – szkoła ze Stojadeł  
  24. czerwca – liceum ogólnokształcące  
  25. czerwca – studenci
 • Prosimy o godny i skromny strój w kościele.
 • Treść dekretu odwołującego dyspensę od uczestnictwa w Mszy Świętej niedzielnej i świątecznej naszego ordynariusza księdza biskupa Romualda Kamińskiego:

Mając na względzie aktualną sytuację epidemiczną, obowiązujące przepisy państwowe oraz postanowienia biskupów obecnych na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej, zgodnie z kan. 87 § 1 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, niniejszym z dniem 19 czerwca 2021 r. odwołuję udzieloną dnia 12 marca 2020 r. ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane.

Powyższe odwołanie dyspensy ogólnej oznacza, że wierni są ponownie zobowiązani do uczestniczenia we Mszy Świętej niedzielnej oraz świątecznej. Osoby, które z powodu choroby, niesprawności lub innej ważnej przyczyny nie mogą wziąć udziału w Eucharystii, powinny dołożyć starań, aby – m.in przez lekturę czytań i modlitw mszalnych przewidzianych na dany dzień – wzbudzić w sobie pragnienie Eucharystii (por. Dies Domini, 54).

Eucharystia jest centrum życia Kościoła i to w niej zawiera się całe Jego duchowe dobro, dlatego proszę, aby nasz udział we Mszy Świętej był nie tylko wypełnieniem obowiązku wynikającego z przykazań, lecz także pełnym miłości spotkaniem z Jezusem Chrystusem – Lekarzem naszych dusz i ciał.