Kosmiczna celebracja – 11.03.2022, godz. 20.00

Jan Paweł II pisał o Eucharystii: „Doświadczam bardzo mocno uniwersalnego – można wręcz powiedzieć kosmicznego– charakteru celebracji eucharystycznej. Tak, kosmicznego! Nawet wtedy bowiem,gdy Eucharystia jest celebrowana na małym ołtarzu wiejskiego kościoła,jest ona wciąż poniekąd sprawowana na ołtarzu świata. Jednoczy niebo z ziemią.” Chcemy uczyć się […]

Jak żyć mocą Eucharystii? – 14.01.2022

Zapraszamy na katechezę dla dorosłych, którą poprowadzi ks. Mateusz Czubak, doktor teologii, kapelan więzienia w Siedlcach oraz posługujący osobom bezdomnym. Tematem spotkania będzie to, jak żyć mocą Eucharystii, Komunii Świętej? Jak sprawić, jak przeżywać swój udział w Mszy Świętej tak, aby rzeczywiście przemieniał on nasze […]

ABC teologii

Zapraszamy na katechezę dla dorosłych zatytułowaną „ABC teologii”. Podczas spotkania spróbujemy ludzkim językiem porozmawiać o sprawach, o których najczęściej mówi się wzniośle i nie zawsze zrozumiale, np. czym różni się zbawienie od odkupienia albo co to jest łaska uświęcająca? Spotkanie poprowadzi ks. Marcin Bodziak, student […]

Wojna pokoleń

Zapraszamy na katechezę dla dorosłych, którą poprowadzi ks. dr Marek Dziewiecki. Tematem spotkania będzie odchodzenie dzieci od Boga oraz stosunek Kościoła do osób homoseksualnych. Coraz częściej zdarza się, że rodzice przeżywają wielki zawód i ból, gdy ich dzieci nie podzielają wyznawanych przez nich wartości. Nie […]