Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich istniejące przy naszej parafii w zakresie swoich zadań realizuje swoją działalność formacyjna i społeczną poprzez:

  • czynny udział w nabożeństwach adwentowych, wielkopostnych i adoracjach Najświętszego Sakramentu,
  • rozprowadzanie chlebków św. Antoniego podczas odpustu parafialnego, a z zebranych ofiar dofinansowuje wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin parafii,
  • zbiórkę podpisów od osób popierających ważne inicjatywy religijne tj. „Zatrzymać aborcję”,   
  • wsparcie finansowe osób o niskich dochodach poprzez zakup dla nich niezbędnych leków i żywności.