Spotkania u Antoniego – Współczesne formy prześladowania chrześcijan

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład z cyklu Spotkania u Antoniego o tytule „Współczesne formy prześladowania chrześcijan”.

Dyskryminacja w kulturze masowej i mediach. Dokąd zmierzasz Europo ? Cierpienia chrześcijan na Bliskim Wschodzie.
Prelegent – ks. dr. Mariusz Boguszewski, Dyrektor biura polskiej sekcji Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Zapraszamy!