Sobór Watykański II – jego historia, przebieg i znaczenie dla współczesności

Zapraszamy na katechezę dla dorosłych, którą poprowadzi teolog i historyk ks. Łukasz Żak. Tematem spotkania będzie Sobór Watykański II – jego historia, przebieg i znaczenie dla współczesności. Vaticanum II to, bez wątpienia, jedno z najbardziej przełomowych wydarzeń w dziejach Kościoła. Decyzje, które tam zapadły oraz sposób ich przeżywania w poszczególnych krajach wpłynęły na cały świat, a także wpływają na nas żyjących w XXI wieku. Pomimo tego, wydarzenia soborowe i ich skutki nie są dobrze znane nawet wśród osób wierzących. Co dokonało się na Soborze, jakie były powód jego zwołania, dlaczego nawet dzisiaj niektóre z jego ustaleń budzą kontrowersje?