Pokuta

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA od 30.03 – 4.04

SAKRAMENT POKUTY sprawujemy w godz.:

  • 9.00 – 10.00
  • 15.00 – 17.45
  • 19.00 – 20.00

W kościele może przebywać tylko 5 osób w odstępie co najmniej 2 metrów, pozostałe osoby czekają na zewnątrz.