Chrzest

KONFERENCJE CHRZCIELNE

Terminy najbliższych spotkań przed chrztem świętym ( zawsze ostatnia środa miesiąca):

29 maja godz. 19:00

26 czerwca godz. 19:00

31 lipca godz. 19:00

28 sierpnia godz. 19:00

25 września godz. 19:00

30 października godz. 19:00

27 listopada godz. 19.00

24 kwietnia godz. 19.00

Na spotkanie zapraszamy rodziców, którzy pragną prosić o chrzest dla swojego dziecka.

Spotkanie w nowej sali w kościele dolnym.

Sakrament Chrztu – terminy

Sakrament Chrztu dzieci w naszej parafii udzielany jest w drugie, trzecie, czwarte i piąte niedziele miesiąca podczas Mszy świętej o godzinie 12:30.

W pierwsze niedziele miesiąca nie sprawujemy sakramentu Chrztu ze względu na pierwszo-niedzielną Adorację Najświętszego Sakramentu i Procesję Eucharystyczną.

Dokumenty potrzebne przy prośbie rodziców o sakrament chrztu dla dziecka w Kościele Rzymskokatolickim:

1. Akt urodzenia dziecka (dokument z USC, oryginał, do wglądu);

2. Dane chrzestnych/chrzestnego (imię / imiona, nazwisko, wiek, wyznanie i aktualny adres zamieszkania);

3. Zaświadczenia dla chrzestnych/chrzestnego z parafii miejsca ich zamieszkania (nie zameldowania);

4. Potwierdzenie Spowiedzi sakramentalnej przed chrztem dziecka rodziców i chrzestnych;

5. dotyczy rodzin mieszkających poza parafią chrztu: Zgoda na chrzest z parafii miejsca zamieszkania (nie zameldowania) rodziców dziecka.

6. Ewentualnie inne (zależnie od sytuacji).

         Uwagi:

1. Dokumenty przynosimy do kancelarii parafialnej w tygodniu poprzedzającym dzień chrztu dziecka (może przyjść tylko jedna osoba: ojciec lub matka dziecka; można przyjść z dzieckiem w wózku, nosidełku, itp.);

2. Zaświadczenia dla chrzestnych (punkt nr 4) i potwierdzenie Spowiedzi Sakramentalnej (punkt nr 5) można dostarczyć w dniu chrztu, tuż przed samym obrzędem Chrzty świętego.