Ogłoszenia parafialne 15.11.2020 r.

  • Dziś o godz. 17.00 odprawimy różaniec w intencji chorych osamotnionych, prosząc o łaskę zachowania nas od pandemii a także zwrócenie naszych serc ku Bogu.
  • Dzisiejsza taca przeznaczona jest na Wyższe Seminarium Duchowne naszej diecezji
  • Za tydzień wprowadzone będą do naszego kościoła relikwie bł. Karoliny Kózkówny. Homilie wygłosi przez cały dzień ks. Michał Dziedzic.
  • Rodziców młodzieży która przyjmie w tym miesiącu bierzmowanie, zapraszamy na spotkanie formacyjno – organizacyjne w sobotę 21.11 o godz. 19.00 w górnym kościele. Ze względu na ograniczenia sanitarne prosimy o udział jednego rodzica od każdej osoby.
  • Wejście do kościoła górnego oraz na chór i kościoła dolnego na niedzielną eucharystie jest otwarte od ul. Ks. kard. Wyszyńskiego. W kościele zajmujemy miejsca wyznaczone białymi kartkami. Prosimy o zajmowanie miejsc od początku kościoła. Jeśli miejsca w górnym kościele są zajęte, można uczestniczyć we Mszy Świętej w dolnym kościele. Jeśli dla kogoś nie wystarczy miejsca na daną Mszę św., a jest w stanie łaski uświęcającej może przyjąć Komunie św. w kaplicy N. S. P. J. w godzinie rozpoczęcia Mszy św.
  • W związku z pandemią Penitencjaria Apostolska wydała dekret, który rozszerza możliwość uzyskania odpustu za zmarłych na cały listopad. Więcej informacji na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej parafii.
  • Msze św. niedzielne odprawiamy według zwykłego porządku: w sobotę o godz. 17.00 i 18.00; a w niedzielę 7.00; 8.30. 10.00; 11.15; 12.30; 16.00; 18.00
  • Msza Święta listopadowa za zmarłych jest sparowana w niedziele o godzinie 16:00, a od poniedziałku do soboty o godzinie 17:00.
  • Zapraszamy chętne osoby na spotkanie kręgu biblijnego. Prosimy również o zapisy, których można dokonać w kancelarii lub zakrystii. Pierwsze spotkanie odbędzie się 24 listopada o godzinie 19:30.
  • Prośmy o potrzebne łaski dla każdego z nas, naszych rodzin, kapłanów, biskupów, ojca Świętego naszej Ojczyzny, o ochronę życia poczętego i zachowanie nas od pandemii. Pod Twoją obronę …