Odpust parafialny – ogłoszenia

  • Przeżywamy dzisiaj odpust parafialny. Jest to dzień, w którym dziękujemy Bogu za dar naszej wspólnoty parafialnej oraz łaski Boże, które w niej otrzymujemy. Możemy również otrzymać dzisiaj dar odpustu – czyli darowania kar doczesnych za nasze grzechy zgładzone już co do winy w sakramencie pokuty. Odpust można otrzymać w dniu dzisiejszym poprzez odmówienie różańca, wspólny uroczysty śpiew Te Deum na Mszach o godzinie 10:00 i 19:30 oraz odmówienie w naszym kościele modlitw Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz modlitwy w intencjach papieża.
  • Od rana do godziny 18:00 trwa adoracja Najświętszego Sakramentu w dolnym kościele.
  • Nieszpory o Najświętszym Sakramencie oraz różaniec odprawimy o godzinie 17:00 w dolnym kościele.
  • W trakcie Mszy Świętej o godzinie 18:00 zostanie udzielony sakrament małżeństwa. Msza odpustowa w intencji wszystkich parafian zostanie odprawiona o godzinie 19:30.
  • Po Mszy o godzinie 19:30 odbędzie się procesja eucharystyczna wokół kościoła połączona ze śpiewem litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
  • Koła Żywego Różańca rozprowadzają chlebki świętego Antoniego. Dochód z ich sprzedaży zostanie przekazany osobom potrzebującym.