Objawienia prywatne – wierzyć czy nie?

Zapraszamy na katechezę dla dorosłych poświęconą objawieniom prywatnym. W ostatnich czasach wraz z gwałtownymi zmianami na świecie rośnie liczba różnych proroctw. Niektóre z nich mogą budzić niepokój, a nawet panikę. Inne głoszą szczególne, boże przesłanie na bieżące czasy. Jak traktować takie objawienia, wierzyć, czy nie wierzyć, a jeśli tak, to w które? Czy Bóg naprawdę posługuje się tego typu przesłaniami? Na te pytania odpowie ks. Michał Chaciński.

Zapraszamy w piątek, 10 czerwca, na godz. 19.00 do dolnego kościoła.