Kosmiczna celebracja – 11.03.2022, godz. 20.00

Jan Paweł II pisał o Eucharystii:

„Doświadczam bardzo mocno uniwersalnego – można wręcz powiedzieć kosmicznego
– charakteru celebracji eucharystycznej. Tak, kosmicznego! Nawet wtedy bowiem,
gdy Eucharystia jest celebrowana na małym ołtarzu wiejskiego kościoła,
jest ona wciąż poniekąd sprawowana na ołtarzu świata. Jednoczy niebo z ziemią.”

Chcemy uczyć się Mszy Świętej, aby lepiej ją rozumieć i aby pełniej w niej uczestniczyć. Niejednokrotnie uczestnicząc w Mszy Świętej zdajemy sobie sprawę, że nie wiemy zbyt wiele o znaczeniu poszczególnych części Mszy, znaków czy gestów. Na naszej katechezie powiemy sobie wiele o tym co widzialne podczas Mszy oraz o jej duchowym znaczeniu. Zapraszamy serdecznie na to spotkanie w piątek, 11. marca, o godzinie 20:00 w dolnym kościele.