Kosmiczna celebracja – 11.03.2022, godz. 20.00

Jan Paweł II pisał o Eucharystii: „Doświadczam bardzo mocno uniwersalnego – można wręcz powiedzieć kosmicznego– charakteru celebracji eucharystycznej. Tak, kosmicznego! Nawet wtedy bowiem,gdy Eucharystia jest celebrowana na małym ołtarzu wiejskiego kościoła,jest ona wciąż poniekąd sprawowana na ołtarzu świata. Jednoczy niebo z ziemią.” Chcemy uczyć się […]

Jak żyć mocą Eucharystii? – 14.01.2022

Zapraszamy na katechezę dla dorosłych, którą poprowadzi ks. Mateusz Czubak, doktor teologii, kapelan więzienia w Siedlcach oraz posługujący osobom bezdomnym. Tematem spotkania będzie to, jak żyć mocą Eucharystii, Komunii Świętej? Jak sprawić, jak przeżywać swój udział w Mszy Świętej tak, aby rzeczywiście przemieniał on nasze […]

ABC teologii

Zapraszamy na katechezę dla dorosłych zatytułowaną „ABC teologii”. Podczas spotkania spróbujemy ludzkim językiem porozmawiać o sprawach, o których najczęściej mówi się wzniośle i nie zawsze zrozumiale, np. czym różni się zbawienie od odkupienia albo co to jest łaska uświęcająca? Spotkanie poprowadzi ks. Marcin Bodziak, student […]