Słowo na dziś

 • 17. kwietnia – słowo na dziś
  Niech będzie pochwalony Jezus ChrystusBracia i SiostryW dzisiejszej modlitwie zwanej kolektą prosimy Boga: „aby nasze uczynki zgadzały się z wyznawaną przez nas wiarą”. Wiara bowiem martwa jest jeśli nie jest poparta czynem. Św Jan Ewangelista uczy nas: „Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem,ale czynem i prawdą!„ 1 J 3,18Dziś kiedy mamy obowiązek noszenia maseczek ochronnych na […]
 • 15. kwietnia – słowo na dziś
  „Ty ścieżkę życia mi ukażesz”Słowa zaczerpnięte z psalmu 16 ukazują wiarę psalmisty w działanie Boga. Działanie wypełnione życiem i troską o człowieka. Troską o życie doczesne i wieczne.Św. Jan Paweł II powiedział do młodzieży: Pamiętajcie, że życie jest drogą i tylko drogą prowadząca do celu.Psalmista w cytowanym psalmie dalej wyznaje swoją wiarę: „ukażesz mi pełnie […]
 • 13. kwietnia – słowo na dziś
  „Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić”. Św. Jan 15, 5
 • 8. kwietnia – słowo na dziś
  Bracia i Siostry,Wiele lat temu czytając encyklikę Benedykta XVI zwróciłem uwagę na słowa papieża, które uważam za kluczowe w każdym czasie, a tym bardziej  dziś w swoistej naszej izolacji społecznej. Te słowa mogą być światłem na ścieżce naszego życia: „u początku bycia chrześcijaninem nie ma idei, jest spotkanie z Osobą, z Wydarzeniem i to spotkanie […]
 • 7. kwietnia – słowo na dziś
  „Moje usta będą głosiły Twoją sprawiedliwość i przez cały dzień Twoją pomoc, bo nawet nie znam jej miary”. Ps 71Przybliżać się do Boga to zacząć widzieć Jego działanie i mówić o Jego pomocy, o której tak mało wiemy.Św. Tereska od Dzieciątka Jezus daje przykład Ojca, który wiedząc o zamiarze wędrówki swojego syna konkretną drogą idzie […]
 • 5. kwietnia – słowo na dziś
  Tak wielu osobom brakuje w tych dniach możliwości uczestniczenia w Eucharystii, przyjęcia Komunii Świętej, czy spędzenia chociaż chwili przed Najświętszym Sakramentem.Trzeba nam sięgnąć do Słowa Bożego, w którym możemy znaleźć światło na ścieżce naszej utrudnionej pielgrzymki. W Ewangelii wg św. Mateusza czytamy o kobiecie cierpiącej na krwotok: „Wtem jakaś kobieta, która dwanaście lat cierpiała na […]
 • 4. kwietnia – słowo na dziś
  Serce i umysł człowieka jest jak tablica, na której nauczyciel zapisuje swoje słowo, swoją naukę. Bóg tak czyni z nami. Przemawiając do nas przez Swojego Syna Jezusa Chrystusa, chce zapisać Słowo w naszych sercach i umysłach. Chce zapisać je jak najgłębiej, by człowiek zaczął mówić Jego językiem. „Bo z obfitości serca mówią jego usta”. (Łk […]