4. kwietnia – słowo na dziś

Serce i umysł człowieka jest jak tablica, na której nauczyciel zapisuje swoje słowo, swoją naukę. Bóg tak czyni z nami. Przemawiając do nas przez Swojego Syna Jezusa Chrystusa, chce zapisać Słowo w naszych sercach i umysłach. Chce zapisać je jak najgłębiej, by człowiek zaczął mówić Jego językiem. „Bo z obfitości serca mówią jego usta”. (Łk 6, 45)

Warto zapytać się jakie słowa wychodzą z moich ust, gdy się zdenerwuję; gdy ktoś nadepnie mi na odcisk. Jaka jest moja obfitość serca i ust.

Ks. Janusz Kopczyński