15. kwietnia – słowo na dziś

„Ty ścieżkę życia mi ukażesz”
Słowa zaczerpnięte z psalmu 16 ukazują wiarę psalmisty w działanie Boga. Działanie wypełnione życiem i troską o człowieka. Troską o życie doczesne i wieczne.
Św. Jan Paweł II powiedział do młodzieży: Pamiętajcie, że życie jest drogą i tylko drogą prowadząca do celu.
Psalmista w cytowanym psalmie dalej wyznaje swoją wiarę: „ukażesz mi pełnie radości przy Tobie i wieczne szczęście po Twojej prawicy”. Tak łatwo zapominać pominąć w życiu po co żyje.
Św. Maksymilian napisał: serce ludzkie jest tak wielkie, ze nie wypełni go sława, pieniądz, zmysłowość, dym sławy. Serce ludzkie może wypełnić Bóg Jego Miłość. To jest Ścieżka prawda o naszym przeznaczeniu.

Ks. Janusz Kopczyński